Έχουμε ανανεώσει τον ιστότοπο του FairCoin

Όπως ανακοινώσαμε πρόσφατα την αλλαγή της επωνυμίας, αποφασίσαμε επίσης να ενημερώσουμε τον ιστότοπό μας και να τον κάνουμε πιο σύμφωνο με το έργο.
Τόσο οι χρωματικοί τόνοι, το νέο θέμα, η νέα τυπογραφία, το ενημερωμένο περιεχόμενο, οι νέες γλώσσες και πολλά άλλα σε αυτήν την ενημέρωση της ιστοσελίδας.
Σύντομα θα σας περιμένουν πολλά νέα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.